Zapisy 2023/2024

Proszę udział w treningach zgłosić mailem (sensei@aikido-ab.waw.pl) lub telefonicznie (601 335 139).

Zapraszam na trening na ul. Targową 64 lok. 100 (na końcu drugiego podwórka po prawej stronie, schodkami w dół).

Treningi: dla dzieci w poniedziałki 18:30 – 19:30, dla dorosłych i młodzieży w poniedziałki 19:30 – 21:00 i środy 19:00 – 20:00, kenjutsu w środy 20:00 – 21:00.

Pierwszy trening jest bezpłatny. Jeśli się spodoba, należy wnieść stosowną opłatę (dorośli i młodzież – 180 zł miesięcznie, dzieci – 120 zł miesięcznie) i można kontynuować treningi. Jeśli nie, to uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

W przypadku podjęcia decyzji o kontynuowaniu treningów, należy dopełnić dwóch formalności. Potrzebne jest:

  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do uczestniczenia w zajęcia sportowo-rekreacyjnych  od lekarza pierwszego kontaktu
  • ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków z tytułu uprawiania sztuk walki.

W treningach uczestniczymy ubrani w keikogi. Osoby rozpoczynające zajęcia mogą założyć T-shirt oraz spodnie dresowe. Przynosimy klapki, żeby przejść w nich z szatni na matę.