Aikido dla dzieci

Zajęcia aikido dla dzieci mają inny charakter niż dla młodzieży i dorosłych. Aikido jest sztuką walki i służy do obrony przed agresją fizyczną. Istotny jest ponadto jej aspekt etyczny, który nakazuje poradzenie sobie z agresją w taki sposób, by zarówno broniący się, jak i napastnik nie ponieśli żadnych obrażeń. Etyczna strona aikido jest bardzo ważna na treningach dla dzieci, ale jej aspekt obronny jest wprowadzany stopniowo. W przypadku dzieci najmłodszych, w wieku 6 lat i trochę starszych, w ogóle nie występuje. Dzieci starsze uczone są już podstawowych technik obronnych z najprostszych uchwytów. Dzieci najstarsze, uczestniczące w treningach grupy dziecięcej w wieku 10, 11 lat, uczone są właściwej reakcji na fizyczne zagrożenie.

Dzieciom obecnie często brakuje ruchu, a aktywność ruchowa jest niezbędna do prawidłowego rozwoju. Najważniejszą cechą charakteryzującą trening aikido dla dzieci jest bezpieczeństwo. Dzieci  dbają o nie nabywając większą świadomość własnego ciała, ucząc się bezpiecznego przewracania się, kontrolowania równowagi, orientacji w przestrzeni oraz dłuższej koncentracji, a także funkcjonowania w grupie. Umiejętność bezpiecznego ćwiczenia, nabyta w początkowych latach treningów, umożliwia naukę radzenia sobie z agresją fizyczną, dzięki ćwiczeniu technik oraz psychiczną, dzięki przyzwyczajaniu się do zachowania spokoju w sytuacjach stresowych. Trening obejmuje rozgrzewkę, często w formie gry związanej z bieganiem. Następnie ćwiczone są różne sposoby przemieszczania się oraz przewroty. Kolejnym elementem są ćwiczenia na równowagę w formie przewracania partnera lub techniki obronnej. Trening zawsze jest kończony zabawą ruchową.

Większa świadomość własnego ciała przekłada się w przyszłości na poprawę koordynacji ruchowej czyli zdolności wykonywania złożonych ruchów i przestawiania się z jednych ćwiczeń ruchowych na inne. Dobra koordynacja ruchowa zależy od wrodzonych predyspozycji i dobrej pamięci ruchowej, ale także od doświadczenia czyli regularnego ćwiczenia. Aikido zapewnia powtarzalne zestawy ćwiczeń dotyczących przemieszczania się, przewracania się oraz w dalszej perspektywie wykonywania prostych form technicznych. Dzieci wykonują kroki dostawne i przestawne do przodu i do tyłu, z odepchnięciem i bez, zwroty w miejscu i obroty na nodze wykrocznej z przestawieniem zakrocznej. Wykonują również przewroty do przodu i do tyłu z pozycji klęczącej i stojącej, z amortyzacją i bez niej. Powtarzają wielokrotnie podstawowe formy reakcji na atak polegające na unieruchomieniu lub przewróceniu osoby atakującej.

Umiejętności nabyte na treningach aikido przydają się w codziennym życiu. Zdolność skutecznej obrony przed atakiem wymaga wielu lat treningu, ale umiejętność bezpiecznego przewrócenia się można nabyć w ciągu paru miesięcy. Dzieci uczą się właściwych odruchów w sytuacji nagłej utraty równowagi, co pozwala im uniknąć zranienia przy przypadkowym potknięciu się lub kiedy zostaną na przykład popchnięte. Przewroty są podstawową częścią składową każdego treningu dla dzieci, ponieważ mają największy wpływ na ich bezpieczeństwo. Umożliwiają też dalszy rozwój, gdyż późniejsza nauka technik obronnych wymaga znajomości przewrotów.

Konieczność wykonania przewrotu jest efektem utraty równowagi. Wzrost umiejętności jej kontrolowania jest ważnym efektem treningów aikido. Równowaga jest najważniejszym ze zmysłów i bez niej żadne działanie nie jest możliwe. Problemy dzieci z zachowaniem lub nauką są często związane z zaburzeniami zmysłu równowagi. Opanowywanie tego zmysłu jest możliwe dzięki dużej ilości ruchu. Trening dla dzieci obejmuje dużą ilość ćwiczeń na równowagę.

Ćwiczenie aikido wymaga dobrej orientacji w przestrzeni. Gry i zabawy, które urozmaicają dzieciom trening, pozwalają uczyć je ważnych umiejętności. Wszystkie gry ruchowe wymagają przemieszczania się w przestrzeni, uczą unikać zderzeń z innymi dziećmi, oglądać przed rozpoczęciem ruchu lub zmianą jego kierunku.

Trening dla dzieci jest dla nich znakomitą nauką funkcjonowania w grupie. Dzieci poprzez ruch uczą się prawidłowej komunikacji, współpracy, wzajemnego szacunku, kontroli nad swoimi reakcjami. Treningi aikido wspierają rozwój dzieci w wielu wymiarach: fizycznym, społecznym i emocjonalnym, a także uczą konkretnych umiejętności.