Sensei

W sztukach walki pochodzących z Japonii nauczyciela/instruktora określa się słowem sensei (先生). W języku japońskim słowo to ma głębsze znaczenie, ponieważ oznacza kogoś, kto podążał daną drogą wcześniej i stosuje się je przy zwracaniu do osób, które osiągnęły wysoki poziom w swoich dziedzinach. W sztukach walki rolą sensei'a jest wspieranie ucznia w jego rozwoju, zapewnienie mu właściwych warunków i bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest wybranie właściwego, kompetentnego i godnego zaufania nauczyciela. W klubie AAB sensei'em jest Andrzej Bazylko, który w oparciu i swoje bogate doświadczenie, kompetencje i współpracę ze swoimi nauczycielami i przyjaciółmi nadaje charakter temu miejscu.