Egzaminy na stopnie kyu

Program egzaminów na stopnie kyu dla klubów AIKIDO ANDRZEJ BAZYLKO, FUDOSHIN AIKIDO, ANSHIN DOJO AIKIDO ważny od dnia 1 września 2015 r.

 

 

6 KYU Minimum 25 dni treningowych

 • ASHI SABAKI
 • TENKAN
 • IRIMI TENKAN
 • SHIKKO
 • UKEMI
 • Suwari waza

RYOTE DORI

 • KOKYU HO
 • Tachi waza

KATATE DORI AI HANMI

 • IKKYO
 • IRIMI NAGE
 • KOTE GAESHI
 • SHIHO NAGE

5 KYU Minimum 30 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 6 kyu

 • Wszystkie techniki obowiązujące na egzaminie na stopień 6 kyu
 • Tachi waza

KATATE DORI GYAKU HANMI

 • IKKYO
 • IRIMI NAGE
 • KOTE GAESHI
 • SHIHO NAGE
 • KAITEN NAGE

SHOMEN UCHI

 • IKKYO
 • IRIMI NAGE
 • KOTE GAESHI
 • SOTO KAITEN NAGE

4 KYU Minimum 40 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 5 kyu

 • Wszystkie techniki obowiązujące na egzaminie na stopień 5 kyu
 • Suwari waza

SHOMEN UCHI

 • IRIMI NAGE
 • Tachi waza

KATATE DORI GYAKU HANMI

 • TENCHI NAGE
 • UDE GARAMI

KATA DORI

 • IKKYO
 • NIKYO
 • IRIMI NAGE
 • KOTE GAESHI
 • SHIHO NAGE

SHOMEN UCHI

 • NIKYO

YOKOMEN UCHI

 • SHIHO NAGE

3 KYU Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 4 kyu

 • Wszystkie techniki obowiązujące na egzaminie na stopień 4 kyu
 • Suwari waza

SHOMEN UCHI

 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • Tachi waza

KATATE DORI GYAKU HANMI

 • KOKYU HO

KATA DORI

 • KOKYU HO

RYOTE DORI

 • TENCHI NAGE
 • SHIHO NAGE
 • KOKYU NAGE

SHOMEN UCHI

 • SANKYO
 • YONKYO
 • UCHI KAITEN NAGE

YOKOMEN UCHI

 • IRMI NAGE
 • KOTE GAESHI
 • KOKYU HO
 • UDE KIME NAGE
 • AIKI OTOSHI

TSUKI

 • IRIMI NAGE
 • KOTE GAESHI
 • KAITEN NAGE
 • KOKYU HO

2 KYU Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 3 kyu

 • Wszystkie techniki obowiązujące na egzaminie na stopień 3 kyu
 • Suwari waza

KATA DORI

 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • KOKYU HO
 • Hanmi handachi waza:

KATATE DORI GYAKU HANMI

 • SHIHO NAGE
 • Tachi waza

KATATE DORI GYAKU HANMI

 • SUMI OTOSHI
 • JIYU WAZA

KATA DORI

 • SANKYO
 • YONKYO

RYOTE DORI

 • KOSHI NAGE

KATA DORI MEN UCHI

 • YONKYO
 • IRIMI NAGE
 • KOTE GAESHI
 • SHIHO NAGE

CHUDAN TSUKI

 • UCHI/SOTO KAITEN SANKYO

JODAN TSUKI

 • HIJI KIME OSAE

1 KYU Minimum 60 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 2 kyu

 • Wszystkie techniki obowiązujące na egzaminie na stopień 2 kyu
 • Suwari waza

YOKOMEN UCHI

 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • Hanmi handachi waza

RYOTE DORI

 • SHIHO NAGE
 • Tachi waza

KATATE DORI

 • JIYU WAZA

RYOTE DORI

 • JIYU WAZA

MOROTE DORI

 • JUJI GARAMI
 • KOKYU HO
 • JIYU WAZA

USHIRO RYOTE DORI

 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • AIKI OTOSHI
 • JUJI GARAMI

USHIRO RYO KATA DORI

 • SANKYO

USHIRO ERI DORI

 • NIKYO
 • IRIMI NAGE

USHIRO KATATE DORI KUBI SHIME

 • IRIMI NAGE
 • KOTE GAESHI
 • SHIHO NAGE
 • KOSHI NAGE

KATA DORI MEN UCHI

 • KOSHI NAGE

YOKOMEN UCHI

 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • GOKYO
 • KOSHI NAGE

UWAGI:

 • Techniki, dla których istnieje wersja omote i ura należy wykonać w obu wersjach.
 • TSUKI oznacza CHUDAN i JODAN TSUKI.
 • KAITEN NAGE oznacza SOTO i UCHI KAITEN NAGE.
 • Technika KOKYU HO w tachi waza funkcjonuje też pod nazwą SOKUMEN IRIMI NAGE.
 • Atak MOROTE DORI funkcjonuje też pod nazwą KATATE RYOTE DORI.