Pierwszy trening

Pierwszy trening jest bezpłatny. Jeśli się spodoba, należy wnieść stosowną opłatę i można kontynuować treningi. Jeśli nie, to uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Udział w treningach można zgłosić mailem lub telefonicznie. Można jednak również przyjść na trening bez zapowiedzi i zapisać się na zajęcia na miejscu. W przypadku podjęcia decyzji o kontynuowaniu treningów, należy dopełnić dwóch formalności. Potrzebne jest:

  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do uczestniczenia w zajęcia sportowo-rekreacyjnych  od lekarza pierwszego kontaktu
  • ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków z tytułu uprawiania sztuk walki.

W treningach uczestniczymy ubrani w keikogi. Osoby rozpoczynające zajęcia mogą założyć T-shirt oraz spodnie dresowe. Przynosimy klapki, żeby przejść w nich z szatni na matę. Jest możliwość skorzystania z prysznica.