Pascal Durchon

Jest jednym z najlepszych uczniów sensei’a Christiana Tissier (8 dan aikido Aikikai). Posiada 6 dan aikido Aikikai oraz chuden Kashima No Tachi. Był przewodniczącym Collège Technique National FFAAA (Komisji Technicznej Francuskiej Federacji Aikido FFAAA), w ramach której jest współtwórcą, a także oraz osobą prowadzącą staże przygotowawcze, tak regionalne jak i krajowe, dla osób zdających na stopnie 3-4 dan. Uczestniczy w szkoleniu egzaminatorów federacyjnych. Należy również do komisji przeprowadzającej egzaminy instruktorskie oraz egzaminy techniczne na stopnie 1-4 dan. Jest członkiem Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents CSDGE (Komisji  Specjalistycznej do spraw Danów i Stopni Równoważnych). Jest dyrektorem technicznym FFAAA Regionu Centralnego – Doliny Loary. Był wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Shiseikan Budo ISBA – organizacji skupiającej kluby zainteresowane nauczaniem mistrza Kashima Shin Ryu sensei’a Minoru Inaba (8 dan aikido Aikikai). Prowadzi zajęcia w Puteaux, Eragny-sur-Oise i Carrière-sur-Seine oraz liczne staże we Francji, Polsce, Niemczech i Anglii.

Po raz pierwszy odwiedził nasz kraj w grudniu 1990 r. razem z sensei’em Christianem Tissier. Od wielu lat przyjeżdża, na zaproszenie Andrzeja Bazylko do Polski. Prowadził już 31 staży w Warszawie, w tym ostatni staż w kwietniu 2018 r. Sensei Bazylko i jego uczniowie wielokrotnie gościli w jego dojo w Eragny, korzystali także z jego gościny podczas pobytów w dojo Christiana Tissier w Vincennes.

Dzięki jego pośrednictwu sensei Bazylko mógł uczestniczyć w wielu stażach i innych istotnych wydarzeniach ze świata aikido odbywających się we Francji. Na zaproszenie Pascala Durchon był uczestnikiem, a także współprowadzącym staże przygotowawcze dla osób przygotowujących się do egzaminów na 3 i 4 dan, uczestniczył w wielu dyskusjach osób o najwyższych kompetencjach technicznych. Także na zaproszenie Pascala Durchon oraz instruktorów z nim współpracujących sensei Bazylko prowadził staże departamentalne we Francji. Ma zaszczyt prowadzić specjalne zajęcia kenjutsu dla najlepszych uczniów Pascala Durchon. Bez jego pomocy doświadczenie i umiejętności sensei’a Bazylko byłyby o wiele mniejsze.