Aikido dla kobiet

Aikido dla kobietSamoobrona

Aikido jest sztuką walki, w której parametry fizyczne nie mają decydującego znaczenia. Z tego powodu w zasadzie każdy może je ćwiczyć i skutecznie wykorzystywać. Trenując aikido, nie tylko pracujemy nad obroną w momencie bezpośredniego zagrożenia fizycznego – ataku, ale również w sytuacji przemocy psychicznej (poprzez pracę z ciałem, pracujemy nad wzmacnianiem się psychicznym) jak też nad świadomością przestrzeni i uważnością w kontekście bezpieczeństwa, czyli rozpoznawaniu i przewidywaniu zagrożenia zanim do niego dojdzie. Jako kobiety w życiu codziennym częściej jesteśmy narażone na przemoc fizyczną lub psychiczną, ale też często pracujemy w zawodach opiekuńczych, czy też opiekujemy się własnymi dziećmi, gdzie przewidywanie i zapobieganie różnym niebezpieczeństwom jest wpisane w nasze codzienne funkcjonowanie i tu bardzo przydają się doświadczenia z tatami.

Dobra forma

Będąc w dobrej formie fizycznej i psychicznej, znacznie lepiej radzimy sobie z codziennymi wyzwaniami i więcej czerpiemy z życia, a przede wszystkim dbamy o swoje zdrowie. Trening aikido jest dobrym czasem dla siebie, podczas którego poprawiamy kondycję, elastyczność i sprawność swojego ciała. Możemy zacząć w dowolnym momencie, nawet bez żadnego przygotowania fizycznego, ponieważ sposób ćwiczenia dostosowujemy zawsze do obecnych możliwości, by krok po kroku się rozwijać i zyskiwać lepszą formę. W naszym klubie możemy ćwiczyć nawet mając różnego rodzaju kłopoty fizyczne, ponieważ najczęściej udaje nam się wypracować właściwą formę ćwiczenia dla danej osoby.

Wewnętrzna harmonia

Praca z ciałem, uczenie się prawidłowego oddechu, a także praca w grupie czyli uczenie się reakcji na działanie drugiej osoby, odnajdowanie się w grupie pomaga się stopniowo rozluźniać i osiągać większą wewnętrzną równowagę, a także lepiej radzić sobie w relacjach.

Ważną zasadą w naszym klubie jest wspólne ćwiczenie, tj. osoby początkujące i zaawansowane w różnym wieku i o różnych możliwościach zawsze ćwiczą razem. Jest to bardzo ważne, byśmy zyskiwały pewność siebie w różnych okolicznościach, miały możliwość zdobywania różnych doświadczeń, spotykania różnych osób. Taka praca w duchu wzajemnego szacunku i zaufania jest bardzo wzmacniająca i pomaga zdobywać więcej narzędzi, sposobów reagowania w różnych sytuacjach życiowych.

Ćwiczenie aikido w naszym klubie to nie tylko czas spędzony na tatami, ale to też możliwość uczestniczenia w wielu krajowych i międzynarodowych wydarzeniach, które są szansą na rozwijanie się i spotykanie bardzo wielu ciekawych osób.