Historia Klubu

Klub Aikido Andrzej Bazylko powstał we wrześniu 1996 r. z inicjatywy sensei’a Andrzeja Bazylko (6 dan aikido Aikikai, okuden Kashima Shin Ryu). Regularne zajęcia w klubie obejmują nauczanie aikido według szkoły sensei’a Christiana Tissier (8 dan aikido Aikikai) oraz Kashima Shin Ryu kenjutsu w ujęciu mistrza szkoły – sensei’a  Minoru Inaby (8 dan aikido Aikikai). Odbywają się także staże i obozy prowadzone przez sensei’a Andrzeja Bazylko. Prowadzone są treningi na wszystkich poziomach zaawansowania zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży oraz osób dorosłych. Klub jest członkiem Polskiej Federacji Aikido, a sensei Andrzej Bazylko – członkiem Rady Technicznej Polskiej Federacji Aikido.

Dotychczas zorganizowano, tak w zimie jak i w lecie, dwadzieścia pięć obozów aikido i kenjutsu. Klub organizuje corocznie staże pod kierunkiem sensei’a Pascala Durchon (6 dan aikido Aikikai) – jednego z najlepszych uczniów sensei’a Christiana Tissier. Odbyły się już 33 takie staże. Członkowie klubu uczestniczą również w odbywających się w Polsce stażach sensei’a Christiana Tissier oraz innych wiodących nauczycieli.

Aktywność klubu nie ogranicza się tylko do krajowych wydarzeń. Obejmuje także uczestnictwo w stażach zagranicznych. Pracujemy pod kierunkiem sensei’a Minoru Inaby podczas staży Budo organizowanych w Japonii i Europie. Wielokrotnie korzystaliśmy z gościnności mistrza Minoru Inaby w Shiseikanie w świątyni Meiji w Tokio. Kluczowe znaczenie miały dla nas staże prowadzone przez sensei’a Seigo Yamaguchiego (8 dan aikido Aikikai). Regularnie korzystamy z doświadczenia jego ucznia sensei’a Christiana Tissier podczas staży organizowanych we Francji i w Niemczech. Odwiedzamy dojo sensei’a  Tissier w Vincennes, a także dojo w Puteaux, Eragny i w Carrières-sur-Seine, w których naucza sensei Pascal Durchon. Istotny wpływ wywiera na nas nauczanie sensei’a Seishiro Endo (8 dan aikido Aikikai).

W maju 2003 r. czteroosobowa delegacja klubu uczestniczyła w zorganizowanej przez Polską Federację Aikido, której klub jest członkiem, wyprawie do Japonii. Celem wyjazdu były przede wszystkim treningi pod kierunkiem sensei’a Minoru Inaby w Shiseikanie oraz w dojo w Kashima, w którym narodziła się szkoła Kashima Shin. Uczestniczyliśmy także w treningach w Aikido Hombu Dojo w Tokio. W marcu 2004 r. w ramach rewizyty gościliśmy studentów Uniwersytetu Tokijskiego, uczniów sensei’a Shigeho Tanaki (9 dan aikido Aikikai) i sensei’a Minoru Inaby. W maju 2005 r. sześcioosobowa delegacja klubu uczestniczyła w kolejnej wyprawie do Japonii. Zgłębialiśmy tajniki budo w Shiseikanie oraz w Kita Shiga. Odwiedziliśmy też dojo O’Senseia w Iwama, gdzie ćwiczyliśmy pod kierunkiem senseia Hiroshi Isoyamy (8 dan aikido Aikikai). W październiku 2005 r. siedmioosobowa delegacja klubu uczestniczyła w stażu sensei’a Minoru Inaby w Heidelbergu. W kolejnych latach przedstawiciele klubu przebywali w Tokio na wielotygodniowych stypendiach, stażach instruktorskich oraz regularnych zajęciach.

W czerwcu 2006 r. zorganizowaliśmy na zlecenie PFA staż pod kierunkiem senseia Masatoshi Yasuno (8 dan aikido Aikikai), zaś w październiku 2006 r. współorganizowaliśmy staż oraz galę z okazji 30-lecia aikido w Polsce, podczas której reprezentanci naszego klubu uczestniczyli aż w pięciu pokazach.