Andrzej Bazylko

Andrzej Bazylko rozpoczął swoją przygodę z aikido w październiku 1987 r. W październiku 1991 r. rozpoczął nauczanie aikido, zaś we wrześniu 1996 r. zainicjował działalność własnego klubu Aikido Andrzej Bazylko. Prowadzi regularne zajęcia w klubie, staże, obozy letnie i zimowe. Nauczał aikido i kenjutsu w Japonii, Francji, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Azerbejdżanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W lutym 2014 r. został powołany w skład Rady Technicznej Polskiej Federacji Aikido. W styczniu 2019 r. został nominowany przez Doshu Moriteru Ueshiba na stopień 6 dan aikido Aikikai. W listopadzie 2019 r. mistrz Kashima No Tachi sensei Minoru Inaba nadał mu stopień Kashima No Tachi Okuden.

We wrześniu 1990 r. odbył pierwszą podróż do Cercle Christian Tissier w Vincennes. Wracał tam wielokrotnie. Najpierw sam, a potem ze swoimi uczniami. Zdecydował się bowiem studiować aikido pod kierunkiem sensei’a Christiana Tissier (8 dan aikido Aikikai), który zaakceptował go jako ucznia.

Andrzej Bazylko miał zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w stażach senseia Seigo Yamaguchi’ego (8 dan aikido Aikikai) – nauczyciela Christiana Tissier. Chęć zgłębienia tajemnicy niezwykłego piękna ruchu oraz skuteczności technik sensei’a Yamaguchi’ego wpłynęła na decyzję Andrzeja Bazylko o nauczaniu aikido. Istotne znaczenie dla jego rozumienia aikido miały też spotkania z innymi wybitnymi uczniami Seigo Yamaguchi’ego: Seishiro Endo (8 dan aikido Aikikai) i Masatoshi Yasuno (8 dan aikido Aikikai). Nauka aikido u Christiana Tissier spowodowała fascynację japońskim mieczem.

Przełomowe znaczenie miało dla Andrzeja Bazylko spotkanie z sensei’em Minoru Inaba (8 dan aikido Aikikai) – mistrzem miecza Kashima No Tachi, którego uczniem pozostaje od maja 2002 r. Sensei Minoru Inaba – ulubiony uczeń XVIII mistrza Kashima Shin Ryu sensei’a Kunii Zeny’a, wywarł największy wpływ na jego sposób rozumienia Budo.

Opanowanie techniki sensei’a Christiana Tissier nie byłoby możliwe bez pomocy jego znakomitego ucznia Pascala Durchon (6 dan aikido Aikikai), z którym Andrzej Bazylko przyjaźni się od lat. Wspólne treningi, dyskusje, lektury pogłębiły pasję odkrywania tajemnic Budo oraz ułatwiły zrozumienie przekazu sensei’a Minoru Inaba.