Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

Shoden Kashima no Tachi

Mam zaszczyt poinformować, w imieniu sensei’a Minoru Inaby i własnym, że następujące osoby zostały uhonorowane stopniem Shoden Kashima no Tachi: Jacek Czerniachowicz, Janusz Biegas, Dominika Korzeniowska, Robert Kudelski, Piotr Ożdziński i Ewa Bazylko.

Stopnie Shoden Kashima no Tachi zostały przyznane osobom spoza Japonii przez mistrza Inabę oraz jego bezpośredniego ucznia, posiadającego stopień Okuden Kashima no Tachi, po raz pierwszy. Wymienione osoby wyznaczają zatem drogę innym. Uzyskany stopień jest wyrazem uznania dla ich dotychczasowych wysiłków, ale  nie jest nagrodą, lecz zaproszeniem do przyjęcia odpowiedzialności i podjęcia wspólnego działania nad przekazywaniem nauczania sensei’a Inaby, zachętą do świadomej pracy nad sobą i wspierania innych w ich rozwoju, zarówno na drodze Budo, jak i w innych dziedzinach życia. Sensem nauczania mistrza Inaby jest to, żeby dziedzictwo szkoły Kashima było żywe i służyło rozwijaniu ludzi i budowaniu zdrowego społeczeństwa.

Ten zaszczyt i odpowiedzialność dzielimy z sensei’em Tomaszem Sowińskim i jego uczniami, którzy również zostali uhonorowani stopniem Shoden Kashima no Tachi: Mariuszem Seroczyńskim, Januszem Brodackim i Magdaleną Borutą.

Andrzej Bazylko