Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

Nowa sala w Sulejówku

Zajęcia w Sulejówku we wrześniu i w październiku 2017 r. będą prowadzone w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. I. J. Paderewskiego. Zaczynamy 5 września 2017 r. Będziemy ćwiczyli we wtorki w godzinach 16:45-18:15 (dzieci) i 18:15-19:45 (młodzież i dorośli).