Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

Egzaminy na stopnie kyu

Program egzaminów na stopnie kyu dla klubów AIKIDO ANDRZEJ BAZYLKO, FUDOSHIN AIKIDO, ANSHIN DOJO AIKIDO ważny od dnia 1 września 2015 r.

6 KYU

Minimum 25 dni treningowych

ASHI SABAKI
TENKAN
IRIMI TENKAN
SHIKKO
UKEMI

Suwari waza
RYOTE DORI

KOKYU HO

Tachi waza
KATATE DORI AI HANMI

IKKYO
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
SHIHO NAGE

5 KYU

Minimum 30 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 6 kyu
Wszystkie techniki obowiązujące na egzaminie na stopień 6 kyu

Tachi waza
KATATE DORI GYAKU HANMI
IKKYO
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
SHIHO NAGE
KAITEN NAGE
SHOMEN UCHI
IKKYO
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
SOTO KAITEN NAGE

4 KYU

Minimum 40 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 5 kyu
Wszystkie techniki obowiązujące na egzaminie na stopień 5 kyu

Suwari waza
SHOMEN UCHI
IRIMI NAGE

Tachi waza
KATATE DORI GYAKU HANMI
TENCHI NAGE
UDE GARAMI
KATA DORI
IKKYO
NIKYO
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
SHIHO NAGE
SHOMEN UCHI
NIKYO
YOKOMEN UCHI
SHIHO NAGE

3 KYU

Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 4 kyu
Wszystkie techniki obowiązujące na egzaminie na stopień 4 kyu

Suwari waza
SHOMEN UCHI
IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO

Tachi waza
KATATE DORI GYAKU HANMI
KOKYU HO
KATA DORI
KOKYU HO
RYOTE DORI
TENCHI NAGE
SHIHO NAGE
KOKYU NAGE
SHOMEN UCHI
SANKYO
YONKYO
UCHI KAITEN NAGE
YOKOMEN UCHI
IRMI NAGE
KOTE GAESHI
KOKYU HO
UDE KIME NAGE
AIKI OTOSHI
TSUKI
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
KAITEN NAGE
KOKYU HO

2 KYU

Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 3 kyu
Wszystkie techniki obowiązujące na egzaminie na stopień 3 kyu

Suwari waza
KATA DORI
IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
KOKYU HO

Hanmi handachi waza:
KATATE DORI GYAKU HANMI
SHIHO NAGE

Tachi waza
KATATE DORI GYAKU HANMI
SUMI OTOSHI
JIYU WAZA
KATA DORI
SANKYO
YONKYO
RYOTE DORI
KOSHI NAGE
KATA DORI MEN UCHI
YONKYO
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
SHIHO NAGE
CHUDAN TSUKI
UCHI/SOTO KAITEN SANKYO
JODAN TSUKI
HIJI KIME OSAE

1 KYU

Minimum 60 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 2 kyu
Wszystkie techniki obowiązujące na egzaminie na stopień 2 kyu

Suwari waza
YOKOMEN UCHI
IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO

Hanmi handachi waza
RYOTE DORI
SHIHO NAGE

Tachi waza
KATATE DORI
JIYU WAZA
RYOTE DORI
JIYU WAZA
MOROTE DORI
JUJI GARAMI
KOKYU HO
JIYU WAZA
USHIRO RYOTE DORI
IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
AIKI OTOSHI
JUJI GARAMI
USHIRO RYO KATA DORI
SANKYO
USHIRO ERI DORI
NIKYO
IRIMI NAGE
USHIRO KATATE DORI KUBI SHIME
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
SHIHO NAGE
KOSHI NAGE
KATA DORI MEN UCHI

KOSHI NAGE
YOKOMEN UCHI
IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
GOKYO
KOSHI NAGE

UWAGI:

– Techniki, dla których istnieje wersja omote i ura należy wykonać w obu wersjach.
– TSUKI oznacza CHUDAN i JODAN TSUKI.
– KAITEN NAGE oznacza SOTO i UCHI KAITEN NAGE.
– Technika KOKYU HO w tachi waza funkcjonuje też pod nazwą SOKUMEN IRIMI NAGE.
– Atak MOROTE DORI funkcjonuje też pod nazwą KATATE RYOTE DORI.