XII Krajowy Staż Techniczny PFA (fot. Rafał Stasik)