VI ogólnopolskie seminarium Kashima Shin Ryu – kwiecień 2016 r