XIII Krajowy Staż Techniczny PFA – Hiroyuki Namba (7 dan)