Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

Zapraszamy na staż końcoworoczny do Puteaux

Zapraszamy na staż końcoworoczny w Puteaux podsumowujący zajęcia aikido i kenjutsu prowadzone przez sensei’a Pascala Durchon w sezonie 2022/2023. Staż poprowadzą wspólnie, jak co roku, sensei Pascal Durchon i sensei Andrzej Bazylko.

Stage fin_annee_A.Bazylko_07-2023