Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

27 kwietnia 2019 r. sensei Andrzej Bazylko poprowadził staż poświęcony walce jo. Staż rozpoczął się ćwiczeniem suburi – podstawowych uderzeń. Potem było kumijo czyli reakcje na atak choku tsuki i shomen uchi. Wreszcie łączenie uderzeń w serie, długie, przygotowane wcześniej akcje oraz wolna walka – dystans, równowaga, uważność.