Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

Staż sensei’a Andrzeja Bazylko w Kielcach

Sensei Andrzej Bazylko poprowadził 28 października 2022 r. trening klubowy, a 29 października 2022 r. staż w Kieleckim Klubie Aikido JAF. Trening klubowy obejmował studiowanie kesa giri oraz pracę nad jednoznacznością ataku i reakcją na atak. Tematem stażu były atemi i kontrola równowagi.