Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

Staż końcoworoczny w Puteaux (Francja)

W dniach 3-7 lipca 2023 r. odbył się w Puteaux kolejny staż końcowoworoczny dla uczniów sensei’a Pascala Durchon z Puteaux Aikido, Aikido Club Carrière-sur-Seine i Aikido Club d’Eragny, w których prowadzi zajęcia na stałe oraz z innych klubów. Staż prowadzili sensei Pascal Durchon i sensei Andrzej Bazylko. Zajęcia kenjutsu obejmowały studiowanie jissen kumi tachi, zaś na zajęciach aikido nacisk był położony na stosowanie doświadczeń pochodzących z treningów z mieczem.