Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

Soon the seminar of sensei Andrzej Bazylko in Krakow

We would like to invite all those interested to sensei Andrzej Bazylko’s seminar in Krakow on 30 September 2023. The programme includes Aikido and Kashima no Tachi as well as exams for dan ranks. Let’s meet on the mat!