Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

Aikido and Kashima no Tachi in Stara Kamienica

From 10-16 July 2023 we met in Stara Kamienica to practice Aikido, kenjutsu, jo vs ken, batto jutsu, tachi dori, tanto dori. A rich programme, good company of practitioners from Aikido Andrzej Bazylko, Onshin, Aikido JAF, Anshin Dojo Aikido and Fudoshin Aikido, a great hostess in the agritourism “U Świątków”, beautiful surroundings of the Izera Mountains. Good time, good meetings, good experiences!