Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

VIII ogólnopolskie seminarium Kashima Shin Ryu

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2018 r. odbyło się w Wałczu ósme ogólnopolskie seminarium Kashima Shin Ryu prowadzone przez Andrzeja Bazylko (5 dan aikido, chuden Kashima Shin Ryu) i Adama Radeckiego (4 dan aikido, chuden Kashima Shin Ryu). Pracowano nad prawidłowym kierunkiem cięcia i właściwą postawą oraz podstawami batto jutsu.