Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

Trzeci staż Kashima Shin Ryu dla zaawansowanych

27 stycznia 2018 r. odbył się trzeci staż Kashima Shin Ryu kenjutsu prowadzony przez sensei’a Andrzeja Bazylko. Studiowano trzecią serię kata kenjutsu ai shin kumitachi, złożoną z 5 kata, która uczy radzić sobie w niezwykle rzadkiej sytuacji wykonania przez przeciwnika identycznego do naszego ruchu w tym samym momencie.