Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

The seventh Kashima Shin Ryu kenjutsu seminar for advanced people

The seventh Kashima Shin Ryu kenjutsu seminar for advanced people directed by sensei Andrzej Bazylko took place on December 8, 2018. The third and fourth series of kata – ai shin and jissen kumi tachi were the introduction to the fifth series – kassen dachi. The first five kata were worked on, trying to understand what is the timing and rhythm of individual actions.