Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

IV PFA National Technical Seminar

4th National Technical Seminar of Polish Federation of Aikido will be held on the 7th June 2014 in Włocławek. Representatives of various technical trends in PFA will present ways of performing techniques required on the exams from 6th to 1th kyu.