Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

Promotion after years – Bernard Wiśniewski – shodan

Congratulations to Bernard! A laudable consequence. Determination in achieving the intended goal. Completion of one stage creates opportunities for starting a new one.