Aikido Andrzej Bazylko
Aikido Andrzej Bazylko Warszawa - efektywne nauczanie aikido, skuteczna samoobrona, aikido dla dzieci, aikido dla młodzieży, nauczanie aikido dzieci młodzieży i dorosłych, skuteczna obrona przed każdym rodzajem ataku

Staż aikido & kenjutsu – Andrzej Bazylko – Łódź – 10 – 11 czerwca 2017

„FUDOSHIN AIKIDO Dojo Łódź”

 

zaprasza w dniach 10 – 11 czerwca 2017 r. na staż

 

A I K I D O & K E N J U T S U

 

pod kierunkiem

 

A n d r z e j a   B a z y l k o

 

(5  DAN Aikido Aikikai, chuden Kashima Shin Ryu)

 

Miejsce stażu: Szkoła Podstawowa nr 41, Łódź, ul. Rajdowa 18

 

Rozkład bloków treningowych:

 

Sobota, 10 czerwca 2017:
10:00 ÷ 12:30 – dorośli i młodzież (aikido i kenjutsu)
12:30 ÷ 13:30 – dzieci (aikido)
13:30 ÷ 14:30 – egzaminy aikido na stopnie kyu dla dzieci
16:30 ÷ 19:00 – dorośli i młodzież (aikido i kenjutsu)

 

Niedziela, 11 czerwca 2017:
10:00 ÷ 12:30 – dorośli i młodzież (aikido i kenjutsu)
12:30 – egzaminy na stopnie kyu dla młodzieży i dorosłych

 

Opłaty:
młodzież i dorośli:
– 3 treningi – 70 zł
– 2 treningi – 60 zł
– 1 trening  – 50 zł

 

Broń treningowa:
Na treningu Kashima Shin Ryu kenjutsu konieczne jest posiadanie bokuto. Każdy uczestnik stażu powinien zaopatrzyć się w odpowiednią broń treningową we własnym zakresie. Zamiennie, zamiast bokuto, można wykorzystać bokken.

 

Nocleg:
Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu na macie. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby organizatorowi.

 

Pamiątkowy wpis:
Staż jest organizowany w ramach Polskiej Federacji Aikido. Pamiątkowy wpis do legitymacji członkowskiej otrzymają wszyscy uczestnicy stażu.

 

Organizator, informacje dodatkowe:
Maksymilian Nowaczyk
tel. 692-901-993
e-mail: sensei@fudoshin-aikido.pl
www.fudoshin-aikido.pl