Aikido & Kenjutsu seminar – Andrzej Bazylko – Łódź – 7 – 8 November 2015

http://aikido-ab.waw.pl/?p=1632