Aikido & Kenjutsu seminar – Andrzej Bazylko – Łódź – 20 – 21 June 2015

http://aikido-ab.waw.pl/?p=1640