Staż Kashima Shin Ryu – Andrzej Bazylko & Adam Radecki – Wałcz – 30 kwietnia – 2 maja 2017

„SHINTAIGI DOJO Ośrodek Sztuk Walki i Rekreacji Roman Widawski„

zaprasza w dniach 30 kwietnia – 2 maja 2017 r. na staż

KASHIMA SHIN RYU

pod kierunkiem

A n d r z e j a   B a z y l k o

(5 DAN Aikido Aikikai, chuden Kashima Shin Ryu)

&

A d a m a   R a d e c k i e g o

(4 DAN Aikido Aikikai, chuden Kashima Shin Ryu)

Miejsce stażu: COS Wałcz, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 99

Rozkład bloków treningowych:

Niedziela, 30 kwietnia 2017:
20:00 ÷ 22:00 – Kashima Shin Ryu

Poniedziałek, 1 maja 2017:
6:30 ÷ 7:30 – trening na basenie
9:30 ÷ 12:30 – Kashima Shin Ryu
15:30 ÷ 18:30 – Kashima Shin Ryu

Wtorek, 2 maja 2017:
6:30 ÷ 7:30 – trening na basenie
9:30 ÷ 12:30 – Kashima Shin Ryu

Uczestnictwo w stażu możliwe po indywidualnym zaproszeniu przez organizatorów i prowadzących.