ZALICZENIA WF – – – Dla Studentów Politechniki Warszawskiej

Proszę zadeklarować chęć zaliczenia WF na zajęciach w klubie lub mailem ( sensei@aikido-ab.waw.pl ). Potrzebne są następujące informacje: imię i nazwisko, wydział, rok studiów, numer indeksu i grupa dziekańska.