Adam Radecki – 4 dan

Serdeczne gratulacje dla Adama za wieloletnią pracę włożoną w treningi i nauczanie potwierdzoną uzyskaniem stopnia 4 dan!